Najlepší pomer cena - výkon                            Vyhľadavanie najlepších predajcov stavebných materialov...  Najdôležitejšie kritéria výberu stavebného materialu:


  • Cenna
  • Kvalita
  • Životnosť
  • Doprava
  • Záruka

Stavebniny

  Aké faktory ovplivňujú výrobu stropu?

Pri výbere stropu je dôležitých niekoľko faktorov. Predovšetkým treba prihliadať na to, ktoré časti budovy bude oddeľovať – či to budú vykurované, alebo nevykurované miestnosti, či je pod ním obytná, alebo neobytná miestnosť, akú ťažkú podlahu bude niesť, a záleží aj na finálnej úprave podhľadov. Dôležitým kritériom je požiadavka na technologickú prestávku pri montáži, či stavia strop dodávateľská firma, alebo staviame svojpomocne, a, samozrejme, cena realizácie.

  Výroba tehal sa stále zdokonaľuje.

Výroba tehál pozostáva z niekoľkých prehľadných krokov. Prirodzená surovina - hlina - sa pripravuje, mieša s vodou a ďalšími prírodnými zložkami (piliny, piesok), lisuje, formuje, suší a vypaľuje. Z hľadiska životného prostredia najzávažnejším momentom je proces vypaľovania. Ako pri každom spaľovaní, aj tu vznikajú samozrejme emisie. Použitím zemného plynu, ako paliva chudobného na škodliviny, ako aj prevádzkou filtračných zariadení sa tieto emisie výrazne znižujú. Spotreba primárnej energie pri výrobe je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi nepatrná. Podľa hesla "najčistejšia je energia, ktorá sa ušetrí" využíva tehliarsky priemysel moderné technológie šetriace energiu. Oproti 50-tym rokom sa spotreba energie pri vypaľovaní vďaka najmodernejším technológiám znížila až o 50%.
stavba stavba stavba stavba stavba

  Možnosti sadrokartónu

Doposiaľ sme si dosť podrobne popísali postup pri montáži sadrokartónového obkladu šikmín či stropov v podkroví. Podkrovie je však priestor, kde sa dá použiť sadrokartón aj napríklad na deliace konštrukcie – priečky, na obklad murovaných konštrukcií spôsobom priameho lepenia, ale aj na zhotovenie pevnej podlahovej vrstvy ako náhrady za betónový poter. Vo všetkých týchto prípadoch hovorí pre sadrokartónovú konštrukciu jej nízka hmotnosť a tiež suchý spôsob výstavby. Nízka hmotnosť sadrokartónových priečok sa oceňuje najmä pri rekonštrukciách a zobytňovaní starších podkroví, kde sa nepočítalo s dodatočným zaťažením stropov priečkami, a vystavať tu klasické murované steny by bolo zo statického a bezpečnostného hľadiska neúnosné. Okrem toho v podkrovných priestoroch bez výťahu záleží aj na hmotnosti materiálu, ktorý treba vynosiť až pod krov. Konštrukcia sadrokartónových priečok je veľmi blízka obkladu podkrovia, len s tým rozdielom, že tu používané stojkové profily CW sú o niečo masívnejšie ako spomínané CD profily a sú oplášťované obojstranne. Na murované konštrukcie (štítové steny, nadmurovka) môžeme lepiť sadrokartón priamo, pomocou špeciálnej sadrovej malty (napr. Perlfix) – vtedy hovoríme o tzv. suchej omietke.

Obklad šikmých stien podkrovia - SADROKARTON

Čo vlastne tvorí sadrokartónový obklad? Pri sadrokartónových konštrukciách ide v princípe vždy o nosnú – podkladovú konštrukciu, ktorá je opláštená sadrokartónovými doskami. Podkladová konštrukcia je v podstate drevený alebo kovový rošt, ktorý je nadimenzovaný podľa určitých zásad a vytvára ideálnu rovinu na montáž sadrokartónových dosiek. Pokiaľ hovoríme o podkroví, drevený rošt by mali tvoriť presné hobľované hranoly 5 x 3 cm, ktoré sú ošetrené minimálne náterom proti škodcom či plesniam. Častejšie sa však používa kovový rošt z tenkostenných pozinkovaných „CD“ profilov (60 x 27 x 4000), pomocou ktorých sa dá dosiahnuť oveľa vyššia presnosť, resp. rovinnosť roštu. Hranoly či profily sa pripevňujú priečne na krokvy pomocou tzv. priamych závesov, ktoré umožnia potrebnú rektifikáciu. Osová vzdialenosť nosných profilov (resp. hranolov) prvkov by mala byť 40 cm. Na takto pripravený rošt sa môžu začať montovať sadrokartónové dosky.


  Stavebniny


  Stavený materiál

Partneri: Dôležité informácie o pôžičkách a úveroch
TOPlist TOPlist